Friday, October 06, 2006

HELLO! a new exhibition in Italy...Castello degli Alfieri di Magliano
Comunicato della mostra: RGB castle - arte storia e scienzaNon solo una mostra: RGB castle. L’associazione Aperto Torino promuove una nuova e originale iniziativa artistica, una riflessione a tutto campo sul tema del colore fra arte, storia e scienza, al Castello degli Alfieri di Magliano (CN) e a Costigliole d’Asti (AT).RGB castle è infatti un tour nel mondo dell’arte, della percezione e dell’innovazione tecnologica che si propone di unire storia e tradizione, arte e architettura, sperimentazione e fisica. Ed è un percorso che quest’autunno svelerà le antiche bellezze di alcuni castelli di eccezionale valore storico-artistico conservati in Piemonte, attraverso esposizioni, congressi, dibattiti, incontri, laboratori tutti ad ingresso gratuito. Il progetto RGB castle presenta compositi e molteplici percorsi espositivi nelle sale del castello (castle) e si propone di interpretare la storia ed il territorio in funzione dei tre colori primari: Red, Green & Blue (rosso, verde e blu dalla cui somma di luci è possibile ottenere tutte le tonalità cromatiche dello spettro del visibile).E lo stesso catalogo di RGB castle è una vera e propria miniera di idee, riflessioni e sperimentazioni interdisciplinari sul tema della luce e del colore. Particolarmente accattivante la parte in cui gli artisti esprimono istintivamente le proprie idee sul colore con singolari commenti.“Da tempo avevo in mente di organizzare un momento di confronto e riflessione sul colore che non coinvolgesse solo gli artisti”, afferma con orgoglio il Presidente di A.per.To, Angela Calella Benlupo.Una parte importante del progetto RGB castle è infatti dedicata alla divulgazione didattico-scientifica con la collaborazione di esperti del Politecnico di Torino. In questo ambito sono previsti incontri di approfondimento sulla natura della luce e del colore e la loro applicazione nel mondo dell’arte…e non solo. Saranno inoltre presenti gli allievi della Scuola Primaria di Magliano Alfieri con le loro opere e verranno realizzati, con gruppi di studenti, incontri e laboratori per un confronto ed un dialogo intergenerazionale sulle interpretazioni artistiche, culturali, storiche e turistiche del colore.44 artisti italiani e stranieri, provenienti da Messico, Cina, India, Spagna, Moldavia, Romania e Gran Bretagna, sono stati coinvolti nel progetto con le loro opere di scultura, pittura e fotografia, allestite nelle esposizioni aperte al pubblico tutti i sabati e le domeniche del mese di ottobre, dalle ore 11 alle 18. Obiettivo è la creazione di un dialogo aperto che coinvolga e renda partecipe il pubblico. L’arte contemporanea diventa uno strumento per stimolare la frequentazione e la visione specifica deicastelli, memoria del passato, sotto un’ottica particolare, ovvero come ambienti creativi aperti al dialogo.L’evento si inaugura con una mostra nelle sale del Castello degli Alfieri di Magliano domenica 1 ottobre 2006 alle ore 10.Il convegno “I colori della luce”, punto focale e di continuità con le future edizioni del progetto, si terrà invece il 15 ottobre 2006 dalle 10 alle 12.30 presso il Teatro parrocchiale “Don Renato Cellino” di Costigliole d’Asti. I relatori del convegno esporranno i differenti punti di vista sulla scomposizione e ri-composizione della luce. Interverranno autorità, organizzatori, critico d’arte, artista, poeta, fisico, enogastronomo, storico, scrittore, giornalista ed editore.Le mostre termineranno il 30 ottobre 2006.RGB castle: il colore scelto quale chiave di lettura (filtro) della vita in (e con) tutti i suoi sensi per spiegare il fenomeno fondamentale, vitale e organico della luce in un percorso culturale ed espositivo tra castelli, laboratori didattici, convegni scientifici e mostre di arte contemporanea.RGB castle - arte storia e scienzadal 1 al 30 ottobre 2006 Castello Magliano Alfieri (CN) domenica 15 ottobre 2006 Costigliole d'Asti (AT)http://www.rgbcastle.net/

Friday, June 16, 2006

ARTA IN SPATIUL PUBLIC / ART IN PUBLIC SPACE

EXHIBITION AND SYMPOSION
master class (together with Prof.ph.d MARILENA PREDA SANC and Assistent BOGDAN MATEIAS)see attached texts:


GENIUS LOCI : coordonate morfologice

eseu
Lect.univ. Lisandru Neamtu

In călătoriile noastre impresive, pe tărâmurile imaginilor, ne întâlnim adesea cu absolutul. Atunci când vedem pentru prima dată o clădire sau un loc celebru devenim una cu acel peisaj, intrăm în armonia la care aderăm instantaneu, suntem absorbiţi în scenografiile pe care le parcurgem. Se poate respira sentimentul grandorii în piaţa San Pietro, se poate atinge argintul luminii în apropiere de San Appolinarie in Classe, te poţi cufunda în spiritul neoromantic parcurgând aleile unui parc străjuit de construcţia vreunui pantheon miniatural ori te poti bucura de libertatea de expresie şi de frumuseţea raporturilor unei clădiri minimaliste, dar în acelaşi timp te poţi sufoca de bannerele publicitare într-o aglomerare urbană recentă.
Plaja de sentimente încercate este infinită. Fiecare locaţie îşi are propriile argumente estetice, fiecare locaţie scrie sau ne rescrie în intimitatea gândurilor noastre valori inefabile. Un bun exerciţiu ar fi acela de a încerca să recompui sentimentul produs de un loc, de aflarea în proximitatea unui ambient. Am descoperi că fiecare epocă şi-a construit imagini ideale, spre care s-a îndreptat un timp, încărcate fiind deopotrivă de fatalitate şi sublim.
Duhul unui loc poate fi făurit cu multă trudă de arhitecţi, constructori, artişti, dar poate fi în acelaşi timp rodul unei deveniri a naturii, o impresionantă plăsmuire monumentală a Marelui Anonim. In multe cazuri avem însă de-a face cu formula de compromis a unei voinţe efemere şi impersonale a vreunei societăţi umane, aflată în derivă, tranziţie, ofensivă, criză, etc. Atunci înregistrăm formele hibride şi extrem de interesante ale vizualului vernacular, încărcat de semnificaţii spirituale aflate pe graniţa unor valori certe, dar care, în schimb, au putinţa de a indica direcţii de studiu insolite.
La o privire de ansamblu, configuraţia unui peisaj este modelată tacit de configuraţia culturii căreia îi aparţine. Cu alte cuvinte locul va poseda o dinamică proprie, va fi produsul unei anumite structuri mentale, căreia îi corespunde. Configuraţia internă pare că supune obiectul în aparenţa şi în morfologia sa. Deci, putem discerne existenţa unui spirit supra-individual, dinamic, creator.
Chiar dacă societăţile îşi desemnează elitele cu drept de a remodela peisajul unei culturi, acestea se manifestă previzibil în maxima lor libertate creatoare. Fiind indivizi singulari, artiştii sau arhitecţii devin prin urmarea propriilor demersuri artistice, vehicule dinamice ale societăţilor lor.
In formula constitutivă a oricărei culturi intră anumite configuraţii intime pe care membrii ei le recunosc şi le împărtăşesc. Astfel de configuraţii “gramaticale” se manifestă cu aceeaşi intensitate indiferent de barierele lingvistice, religioase, estetice, sociale sau de altă natură de care culturile sunt despărţite.
Ritmurile africane de exemplu, trădează caracterul ancestral dinamic al firii umane, ce reverberează în toate manifestarile culturale ale acestei arii. Sunetele provocate de tobe se aseamănă cu amplasarea colibelor de pământ într-un sat. Această structură, acest pattern va face să vibreze întotdeauna pe membrul acestei culturi, indiferent unde va regăsi o astfel de configuraţie. Este ordinea interioară, produsul mental şi sintactic al acestei culturi.
Putem judeca prin analogie produsul vizual al unei arhitecturi contemporane în contextul ei ? cu siguranţa da.
Putem să ne reevaluăm pe noi ca indivizi ai unei culturi europene într-o perspectivă a apartenenţei noastre la o previzibilă cultură a imprevizibilului ? cu siguranţă da.

Intervenţiile plastice în spaţiul public de tip euroamerican apar astăzi ca un colaj făcut asupra unei arhitecturi funcţionaliste de tip high-tech. Contrastul cu elementele minimaliste, hiperrealiste, expresioniste sau cinetice este principala miză scontată a vizualului contemporan al acestei zone.
La un alt pol, se află la capitolul « intervenţii plastice în spaţiul public » formulele unei relaţii bazate pe un simbolism abstract ce se cere adesea decriptat în cheia unor precepte religioase. Spaţiul public este văzut ca teren al credinţei, al începutului şi sfârşitului iar intervenţiile au aici întotdeauna girul clerului (creştin, musulman,hindus etc) aşa cum se întâmpla o dată în evul mediu occidental în cazul romanicului sau goticului.
O a treia categorie este formula unor intervenţii în spaţiul public ca expresie a unei analogii unanim recunoscute, şi anume aceea cu natura. Lumea Asiei are ca model absolut puterea şi echilibrul naturii. Elementele naturii sunt valori absolute : construcţiile monumentale din lemn, existenţa luciului apei cu efect integrator, a pietrelor, a vegetaţiei savant corectate, devin piese indivizibile ale unui univers mental profund. Dubla valenţă a rigorii tradiţionale şi în acelaşi timp a unei modernităţi perfecte fac din acest spirit o formulă viabilă.


Indiferent însă de formula apariţiei într-un spaţiu, omul a investit cu personalitate, a antropomorfizat fiece petec de pământ, ochi de apă, colţ de clădire ori spaţiu public, comun, incert. Prin participarea sa într-un anumit decor, Omul a ajuns să-şi aproprieze elemente primare precum aerul, lumina, apa, ground-ul, şi să-şi justifice existenţa prin modelarea lor. Creatorii de geniu au respectat aceste reguli universale nescrise şi au construit semne de maximă expresie în acord sau în contrast cu o anume locaţie.

Produsul integrator al muncii lor a devenit o încadrare « nobilă » într-un sistem dat. A devenit potenţatorul unui spaţiu altfel amorf, impersonal, informal. Geniul protector al unui loc este însuşi gândul sau sentimentul indus discret, prin mijloacele creaţiei. Duhul unui loc, specificul său nu poate fi despărţit de cel menit a-l citi, cu atât mai mult de cel ce participă la modelarea sa. Această potenţare calitativă a unor structuri mentale aproape gramaticale, devine la nivelul antroposferei un dat al creatorului şi creaţiei implicat profund în sociologia lumii din care face parte.

Spaţiul public şi specificul său apar în lumea contemporană ca valori eterogene, în care se face simţită o lume a relaţiilor impersonale, superficiale, tranzitorii şi segmentare ca reflex al grupurilor de interese sau indivizi ce îşi decupează zone diferenţiate din punct de vedere calitativ ca reflex al ierarhiilor sociale.

Genius Loci - spiritul unui loc nu este altceva decât proiecţia omului în mediul dat. De aceea, a fi creator nu este o problemă în a « produce » forme ale percepţiei noastre, ci una a conştiinţei noastre extinse…


MARILENA PREDA SANC
ARTA ÎN SPAŢIUL PUBLIC argument / comunicat de presă / cuvânt de deschidere

Arta în Spaţiul Public este artă în context, artă într-o „cultură urbană mondială”.
A ambienta, a decora un spaţiu public / intim înseamnă a gândi transdisciplinar / multimedial / a lucra în echipă, a fi responsabil de proiectul propus finalizat intr-o lucrare de artă cu valenţe estetice dar şi de utilitate, lucrare de artă care se adresează celorlalţi.
Intervenţia de artă integrată unui spaţiu public / intim, de la ambient realizat în tehnici tradiţionale sgrafitto, mozaic, ceramică, tapiserie, sticlă / metal la recontextualizări novatoare, un design actual şi noi tehnologii electronice precum Video, Computer Art, Laser şi Holografie, Comunication Art, Netart sau Land Art, Sky Art şi performance stradal, rămâne un proces multivalent cu etape bine definite. Artistul interacţionează cu mai mulţi factori, lucrează în echipe interdisciplinare şi identifică atât în plan artistic cât şi în practică conceptele cheie ale unui demers artistic coerent, armonizat locului, de interes pentru beneficiar şi public. Lucrarea de arta, acţiunea artistică destinată unui spaţiu public / intim înseamnă proiect, cercetare şi se defineşte atât prin creativitatea originală introspectivă a artistului cât şi prin semantica indusă de funcţia, destinaţia locului şi relaţia dintre intervenţia de artă şi public.
A existat şi persistă să fie de actualitate o înţelegere extrem de mediocră despre modul în care se realizează ambientarea unui spaţiu şi mă refer la intervenţia obiectului de artă în spaţiul public (Bucureşti şi alte oraşe din ţară). Întâlnim zilnic lucrări de artă amplasate haotic. Adesea găsim în bănci, sedii de firme, spaţii publice, recent construite, copii de lucrări celebre, clichee obosite, obiecte decorative rupte de context şi adunate pe cine ştie ce criterii clientelare, intervenţii pseudo artistice care depersonalizează arhitectura reuşită adesea ca volumetrie şi textură.
Traseul operei de artă de la elaborarea unui proiect la realizare sa în spaţiul public implică mai mulţi factori de decizie. Aceşti factori de decizie trebuiesc cunoscuţi, precum şi modul lor de operare, legile existente referitoare la domeniu, politicile culturale administrative, acolo unde ele există.
Artistul a fost dintotdeauna un factor activ care contribuie prin opera sa la crearea unui spaţiu cultural identitar.
Proiectul Arta în Spaţiul Public – proiect CNCSIS, catedra Master (Artă Murală, Textile, Ceramică / Sticlă / Metal) - îşi propune să studieze problematica complexă legată de intervenţia obiectului de artă în spaţiul public / intim, să analizeze şi să identifice factorii care concură la finalizarea unui proiect in situ, rolul şi oferta artistului în contextul cultural românesc relaţionată unui visual actual şi armonizată cu cerinţele pieţii de artă de ambient din România. Tradiţia artei decorative româneşti îmbinată cu experimentul şi conceptele novatoare actuale generate de noile media, noile tehnologii şi materiale, stau la baza acestei cercetări. În cadrul acestui proiect se vor derula mai multe evenimente artistice (mese rotunde, expoziţie, simpozion, publicarea unei culegeri de texte critice). În luna aprilie în galeria UNA s-a deschis expoziţia catedrei de master a Facultăţii de Arte Decorative şi Design a Universităţii Naţionale de Artă din Bucureţti în cadrul căreia a avut loc un simpozion cu tema Arta în Spaţiu Public în care au fost prezentate mai multe comunicări susţinute de profesori (preparator drd. Mateiaş Bogdan, lector drd Lisandru Neamţu, lector drd. Daniela Graur, conf dr. Marilena Preda Sanc) şi masteranzi (Hreniuc Alexandru, Luchian Doru, Luchian Veronica, Liliana Barborică ).

Thursday, May 04, 2006

works for Koga / Japan art museum
"Elementary Air", "River Stones", "The Inner Circle"

My CV to whom it may concern...

L I S A N D R U N E A M T U
visual artist
Curriculum Vitae

Born on 11.08.1970 in Bucharest / Romania in a family of artists:
mother - Cela Neamtu ( tapestry), father – Costin Neamtu (painter)
In 1989 graduated “Nicolae Tonitza” High School.
Absolved in 1995 The Academy of Art Bucharest.
From 2000 lecturer assistant, from 2005 lecturer in The National University of Arts Bucharest.

Member of the Romanian Artist’s Union / member of the managing board of painter’s department.
Organises exhibitions and art events.
Post-graduate studies in The Anthropology of art with Ph.d Professor G. Geana
Married with Tatiana (IT experience) / 2 children : Ana (11), Malin(8)

International experience:
1990 "Youth Training Program" at Scuola di Arte Artigianato e Restauro Rome / Italy,
professional training in mural arts and restauration (Prof. Prosciutti, Prof. Farinelli).
1991 participation to "Stage di formazione profesionale" –Rome (Prof. Pepoli, Prof. Quintini)
1991 Documentation in Italy : Pompei,Cerveteri, Florence, Ravenna, Rome
1994 Tempus Programme in Aachen – Germany ( Prof. Ijewski)
1998 EU Workshop in Austria, Viena / Mauerbach, (Bundesdenkmalamt center).
1999 EU Workshop at San Marco basilica, Venice, Italy, in the EU programme
“Europe, a Common Heritage”.

Articles about art, esthetics, exhibitions, philosophy of art, artists.

Works in collections in: Romania, USA, France, Germany, China, Italy, Germany, Japan, Holland, Israel, China

Mural works/Monumental art/Art in context (mosaics, frescoes, sgraffito, acrylic)

Artistic activity:
Teatrul Foarte Mic 1990 –group exhibition / National Youth exhibition – National Theatre 1990 / "16-22" exhibition organised by the Academy of Art, “Eforie” Gallery 1991 / "The Book"- the Museum of Art Collections 1991 / National Decorative and Graphic Exhibition, National Theatre 1991 / Republican Exhibition - National Theatre 1992 / Inaugural Exhibition of Academy of Art – 1992 / Municipal exhibition - National Theatre 1993 / National Youth Ehibition - National Theatre 1993 / International UNESCO Symposion – Dalles Hall 1993 / first Tapestry Triennal –Palace of the Parlament 1994 / The IV-th. International Biennal of Saint-Quentin (France) 1994 / Environment –Mogosoaia Palace 1994 / Municipal Exhibition, National Theatre 1995 / "Moldavian Exhibition”- Art Museum of Bacau & Chisinau, 1995 / "TRIADA" exhibition at Ion lrimescu Museum in Fălticeni / Suceava 1995/ "TRIADA" exhibition at The Art Museum of Botosani 1995/ Exhibition in National Theatre 1995 / The Vll th. Biennal of textile Miniatures, "Apollo" Gallery, 1995 / "Moldavian Exhibition”- Art Museum of Bacau & Chisinau, 1996 / Municipal Exhibition, - National Theatre 1996 / "Atelier 35" Eforie Gallery, personal exhibition, 1996 / "Gh. Petrascu" Biennal - Targoviste 1996 / "Memory" group exhibition “Apollo” Gallery 1996 / National Graphic Exhibition, National Theatre 1996 / A Retrospective Exhibition of Arts Highschool, the Museum of Art Collections 1996 / "Space/Vision exhibition 1996 World Trade Plaza Bucharest / Pastel Exhibition – National Military Assembly 1997 / "Moldavian Exhibition”- 1997/ "The Draw" “Apollo” Gallery 1997/ personal exhibition at Mogoşoaia "Cuhnia" Gallery 1997/ "Family Portrait" exhibition National Military Assembly 1997 / "Space & Material" exhibition at Visual Arts Museum Galati,1998 / Romanian Group Exhibition in Venice, Italy 1998 / Pastel exhibition at National Military Assembly 1999 / personal exhibition at "Orizont" Gallery, Bucharest, february 2000 / “Triada” exhibition at “U” Gallery, 2001 / National Art Ehibition, Bucharest Fair / Art fair at World Trade Center Bucharest 2002 / “Visions 2002” World Trade Center Bucharest / personal exhibition at Petrocosil company Bucharest, 2002 / International Fair of Visual Arts 5-th Edition, 2003 / personal exhibition at Millenium HVB Bank 2003 Romania / 2003 Contemporis-Mariott Art Gallery, Bucharest / “Geres” Business Center 2004 / “Point” Gallery group exhibition 2004 / personal exhibition “LISANDRU / desemne”, “Orizont” Gallery, 2004 / “In memoriam Gh. Anghel”, Romanian Athenee 2004 / “13” exhibition, “Galateea” gallery 2004, / “Selfportraits” HT003, / “Real/Virtual Worlds”, The Townhall of Bucharest, 2005 / “(11) Options” group exhibition, “Caminul artei” Gallery, “Firul rosu” Group exhibition, Orizont gallery, Bucharest 2005 / “Habitation/in-habitation” group ehibition, Artis Hall Bucharest 2005 / International Biennal of Beijing 2005, / “My Dream K” group exhibition Seoul, International Biennal of Experimental Engraving,Timisoara 2005, romanian Exhibition in Hannoi/Vietnam 2006, Romanian Group Ehibition at the University of Toulouse.Awards:

1995 The highest Award of the Ministery of Culture for the painting “The Chair” participating in the "Moldavian Exhibition”- Art Museum of Bacau & Chisinau
1996 Prize for a work in the “Gheorghe Petrascu” Biennal of Painting in Targoviste/ Romania
1999 Awarded with "Nicolae Tonitza” distinction in the painting exhibition in Barlad/Romania

2005 The UAP/R (Romanian Artists Union)
Prize for LISANDRU/desemne” personal exhibition in 2004


2005 Award of the International Biennal of Experimental Engraving, Timisoara, Romania


e-mail Adress : lisandruneamtzu@yahoo.com
please look to: http://lisandru.blogspot.com/

phone: 0722 876733
Romania

Thursday, March 16, 2006

Italyart TORINO 2 0 0 6 OLIMPIADI della CULTURA


a great experience: three students and me working on an international project for the Olimpiadi della Cultura in Torino

Thursday, February 23, 2006

Wednesday, February 15, 2006

my students exhibition : "DIRECTIONS / DRAW / OBJECT"


text by Olivia Nitis / art critic
Sensuri desen/obiect

Expoziţia din micul spaţiu al galeriei Galateea adună 11 obiecte a 11 tineri artişti în formare. Cei 11 au răspuns unei provocări lansate de profesorul lor, lector univ. Lisandru Neamţu. Ideea merită aplaudată pentru că încurajează, printr-o temă foarte generoasă, libertatea de expresie a unor tineri care încă învaţă să se implice în ceea ce fac. E adevărat: implicarea, asumarea, prezenţa activă şi deschiderea către dialog se educă, dar totodată depind şi de structura interioară a fiecăruia. Rezultatul la nivel plastic e unul reuşit şi asta pentru că are la bază un concept solid, iar lucrările marchează foarte bine traseul ales spre autoreflectare, spre reconstrucţie în obiect. “Sensurile” expoziţiei – care s-ar fi putut numi şi “Cei 11” – sunt captate în fiecare asamblaj, în desene şi fotografii. Sunt închise în cutii, plasate în transparenţe, jucate minimalist, ascunse după măşti, emise prin fermoare care denunţă “realitatea TV”. O trecere de la construcţie la contemplaţie.
Proiectul pune într-o lumină extrem de favorabilă tânăra generaţie. Şi chiar dacă în realitate lucrurile nu stau tocmai aşa şi anii de liceu nu par prea departe din perspectiva atitudinii, emoţiei şi disponibilităţii la dialog, noi sperăm la mai mult…

Olivia Niţiş


Organising this event I tried to point out creativity :

Configurarea unei expoziţii este o muncă laborioasă.Preocupările de atelier s-au transformat într-un studiu reflectat în trei dimensiuni. Cu alte cuvinte de la un obiect ce poate exprima o mitologie personală am glisat către restudierea acestuia prin mijloacele clasice ale desenului şi fotografiei. Nimic neobişnuit. Totuşi, reluarea acestuia prin autostudiere, autoreflectare înseamnă aprofundare...De câte ori într-o zi nu avem nevoie de lucruri profunde...Reconsiderarea valorilor de profunzime, apare în zilele noastre ca un exerciţiu inedit.
Ca artişti - şi viitori profesionişti ai imaginii - exersăm cu imaginea prin intermediul texturilor, compoziţiei, viziunilor...de fapt ne exersăm pe noi înşine, ne exersăm propria putinţă de a ne regăsi, de a ne exprima, de a exista.
Viitorii artişti, participanţi la această expoziţie s-au constituit într-o echipă pe criterii de afinitate, sensibilitate şi disponibilitate în faţa publicului şi a propriilor căutări...


Lector Universitar Lisandru Neamţu

Tuesday, February 14, 2006